Arenstorff

                 & Co.

 

            Kirsebærlunden 36

              3460 Birkerød

             Tlf.: 2235 3436

             CVR: 2730 5601

            www.arenstorff-co.dk

 

 

 

 

 

 

 

Udvikling af virksomheder

 

Vejene til forandring er utallige, men udgangspunktet vil altid være det samme. Forandringsprocessen bør altid tage udgangspunkt i virksomhedens nuværende situation, mål og visioner samt ledelsens og medarbejdernes ambitioner.

Arenstorff & Co. har i nogle tilfælde startet forandringsprocessen med formuleringen af en ny mission, vision og strategi for virksomheden.

For enhver virksomhed er det relevant at overveje Indførelsen af Lean. Selvom Arenstorff & Co. har gode erfaringer med indførelse af Lean, oplever mange virksomheder skuffende resultater. Paradokset er, at lean på den ene side er så logisk og enkelt, men på den anden side er uhyre svært at indføre. Succes med lean kræver bl.a. at ledelsen er 100 % engageret og forstår, at lean også handler om ledelse. Kontakt Arenstorff & Co. og få et bud på, hvordan lean kan introduceres i virksomheden.   

For virksomheder der ønsker inspiration til udvikling organisationen og forretningsgangene, kan proces-benchmarking være en effektiv metode. Proces-benchmarking går ud på, at man med udgangspunkt i egne behov, kortlægger forretningsgange og arbejdsmetoder i de bedste virksomheder. De indhøstede erfaringer bruges derefter til at gennemføre forbedringer i egen virksomhed.

Mange virksomheder har indført kvalitetsstyrings- og miljøledelsessystemer. Desværre er det ofte blevet en klods om benet på virksomheden. Men det behøver det bestemt ikke at være! Lad Arenstorff & Co. gennemgå ledelsessystemerne og give et bud på, hvordan de kan revitaliseres.