Arenstorff

                    & Co.

 

            Kirsebærlunden 36

                3460 Birkerød

               Tlf.: 2235 3436

               CVR: 2730 5601

             www.arenstorff-co.dk

 

 

 

 

 

Bestyrelsesarbejde

 

Når jeg deltager i bestyrelsesarbejde, er formålet altid at skabe udvikling og vækst. Mit mål er at gøre en væsentlig og synlig forskel.

 

I gennem de seneste 10 år har jeg arbejdet som bestyrelsesmedlem og rådgiver for bestyrelser.

 

Mine primære kompetencer ligger indenfor strategi, forretningsudvikling og forandringsledelse og er opnået gennem mange år som leder, virksomhedskonsulent og bestyrelsesmedlem.

 

Min holdning er, at resultater skabes gennem dialog og samarbejde. Uden åbenhed, ærlighed og tillid er det svært at skabe resultater.

 

Det er også min klare holdning, at beslutninger skal bygge på viden og facts. Det betyder i praksis, at man som bestyrelsesmedlem skal møde ledere og nøglemedarbejdere og i nogle tilfælde også møde kunder og leverandører. Min holdning er også, at beslutninger skal træffes lige så snart beslutningsgrundlaget er til stede - uanset hvor ubehagelige de måtte være.

 

Som bestyrelsesmedlem skal man turde stille kritiske eller udfordrende spørgsmål, man skal lade sig undre, og man skal have mod til at ”vende tingene på hovedet”.

 

Personligt lægger jeg vægt på at skabe teamånd, at opstille og forfølge mål, at være struktureret, analytisk og lyttende. Som person er jeg resultatorienteret og et udpræget konkurrencemenneske.

 

Jeg har i 2010 gennemført bestyrelsesuddannelsen Strategic Board Room og har efterfølgende fået en personlig bestyrelseslicens fra Board Governance A/S. Licensen indebærer bl.a. at man er forpligtet til at efterleve et kodeks for ordentligt og værdiskabende bestyrelsesarbejde.

 

Min erfaring er, at der er 10 punkter, som er afgørende for bestyrelsens og dermed virksomhedens succes:

  1. Bestyrelsens fokus skal primært rettes mod fremtiden og mulighederne for vækst.
  2. Der skal opstilles årlige planer og mål for bestyrelsens arbejde, og bestyrelsens resultater skal evalueres en gang om året.
  3. Udarbejdelse af dagsordner og mødereferater og bestyrelsesmedlemmernes forberedelse til bestyrelsesmøderne bør være en selvfølge.
  4. Den væsentligste del af bestyrelsens arbejde foregår mellem bestyrelsesmøderne.
  5. Bestyrelsens kompetencebehov og sammensætning skal vurderes med faste mellemrum. Er de rette kompetencer ikke tilstede bør det føre til udvikling eller udskiftning af bestyrelsens medlemmer.
  6. Det enkelte bestyrelsesmedlem er kun berettiget i bestyrelsen, så længe han/hun skaber værdi.
  7. Samarbejdet og tilliden internt i bestyrelsen og mellem bestyrelsen og direktionen er afgørende.
  8. Strategien skal udarbejdes og revideres regelmæssigt efter en veltilrettelagt strategiproces og i nært samspil mellem bestyrelsen og direktionen.
  9. Bestyrelsen skal tage sit ansvar seriøst gennem godkendelse af realistiske budgetter og planer, gennem vurdering og håndtering af risici og gennem løbende opfølgning på finansielle og forretningsmæssige resultater.
  10. Bestyrelsen skal forstå vigtigheden af relevant og rettidig kommunikation.